Ett parti av Kungsörnen Grahamsmjöl grovmalt återkallas från marknaden då vissa förpackningar innehåller inblandning av råg.

Lantmännen Cerealia återkallar ett parti av Kungsörnen Grahamsmjöl grovmalt 1,5 kg, då vissa förpackningar i partiet innehåller inblandning av råg. För personer som är allergiska mot råg kan det vara hälsoskadligt att konsumera produkten.

Återkallelsen gäller endast förpackningar med bäst före-datum 13-12-2024. 

Bild på Kungsörnens Grahamsmjöl 1,5 kg

Konsumenter som köpt berörd produkt med ovan bäst före-datum ombeds undersöka innehållet i förpackningen, då endast en liten andel förpackningar är påverkade. Rågmjöl är ett fint mjöl som till utseendet skiljer sig markant från grovmalt grahamsmjöl. För konsumenter som tål råg går det bra att använda produkten. 

Försäljningen av produkten från det aktuella partiet är stoppad hos alla återförsäljare.

Instruktioner till konsumenter som köpt berörd produkt och vill reklamera den:

  • Det bäst före-datum som återkallas (13-12-2024) återfinns på toppen av mjölpåsen. Se bild.
    Du hittar bäst före-datum på produktens ovansida.
  • Reklamera din produkt här: Kungsörnens reklamationsformulär
  • Vid reklamation är det viktigt att man bifogar bilder på produkten där bäst före-datumet tydligt framgår. Behåll produkten till dess reklamationen är godkänd.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Konsumentkontakt, Lantmännen Cerealia
Tel: 020 84 84 84 (måndag-fredag kl. 09:00-11:30)  

E-post: konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com