Om du är missnöjd med en vara hjälper konsumentkontakt dig. Fyll i formuläret nedan och tänk på följande för att vi ska kunna hjälpa dig så bra som möjligt. 

För att kunna godkänna reklamationen behöver vi uppgifter från aktuell förpackning.

Bifoga bilder på förpackning där produkt och bäst före datum framgår tydligt och bilder på det som du vill reklamera.

Skulle du ha hittat ett föremål är det viktigt att du sparar det och förpackning tills du varit i kontakt med oss. Om du har kasserat föremål och förpackning kan vi inte hjälpa dig vidare.

Vi hanterar enbart reklamationer på produkter där bäst-före datumet inte har passerat.

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) har vi uppdaterat vår integritetspolicy. Du kan läsa mer om hur Lantmännen och dess koncernbolag behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter under tillämplig dataskyddslagstiftning här.