Nu gör vi våra vetefält vänligare – så att du kan baka Mjölvänligt!

Sånglärkan är hotad – och en av orsakerna är täta odlingar. Men genom att bönderna lämnar osådda ytor på sina åkrar, så kallade ”lärkrutor”, kan sånglärkan landa och hitta mat. Det främjar i sin tur den biologiska mångfalden kring åkrarna. Såhär såg det ut när vi gjorde ett vetefält utanför Bålsta lite vänligare – med en emoji-lärkruta på åkern!  
Våra Mjölvänliga Vetefält är möjliga tack vare en helt ny odlingsmetod. Med hjälp av den främjar vi den biologiska mångfalden kring åkrarna och minskar klimatpåverkan med upp till 20 %. Läs mer på http://www.kungsornen.se/ett-vanligare-vete/