Instrouktionsvideo om hur du gör ett glutenprov.

I mjöl finns två proteiner; gliadin och glutenin. När mjölet blandas med vatten och knådas börjar proteinerna att koppla sig samman och bilda glutentrådar. De här trådarna bildar ett nät i degen som fungerar som brödets skelett. Desto starkare trådarna är, desto högre och luftigare bröd får vi som slutresultat. Genom att göra ett glutenprov får du veta hur stark din deg är.