Genom att uppdatera vårt utbud av mjölprodukter enligt Klimat & Natur har vi ända sedan 2015 bevisat att det varken behöver vara svårt eller dyrt att välja hållbara produkter.

Klimat & Natur är Lantmännens program för framtidens jordbruk och innehåller ett flertal konkreta klimatsmarta åtgärder. Som precisionsodling, där varje kvadratmeter av fältet granskas för att anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter jordens speciella förutsättningar. Eller anläggning av lärkrutor och blommande zoner, där häckande sånglärkor och pollinerande insekter kan trivas.

Håll utkik efter våra produkter märkta med Klimat & Natur i din butik och läs mer om programmet och dess åtgärder på www.lantmannen.se/klimat-natur

*Ungefärlig CO2e-besparing för höstvete, jämfört med genomsnittlig svensk odling 2015