Vi har lagt om våra odlingsmetoder för att vårt vete ska ha 20% mindre klimatpåverkan. Läs mer här om vad som gör detta möjligt.

Det är skillnad på vete och vete, och på mjöl och mjöl. Skillnaden börjar på åkern. Vilket frö som sås, hur marken brukas och hur vetet skördas. Allt det här har stor betydelse, inte bara för grödans kvalitet, utan också för odlingens påverkan på klimat och natur.

Allt det här vet vi, för vi ägs av svenska bönder. Genom att ställa om våra odlingsmetoder vill vi göra skillnad på riktigt. Till exempel odlar våra lantbrukare vetet för dessa produkter med precisionsgödsling för bättre tillväxt och mindre miljöpåverkan. Detta innebär att man undviker att övergödsla.

På åkern lämnas osådda ytor, lärkrutor, för att den hotade lärkan ska kunna landa och hitta mat. I spannmålshanteringen (torkning, lagring etc.) används bara el från förnybara källor. Allt detta och mycket mer gör att Ett Vänligare Vete har ca 20% mindre klimatpåverkan jämfört med genomsnittligt svenskt vete. Dessutom bidrar Ett Vänligare Vete till biologisk mångfald.

Kungsörnens vetemjöl är därför sedan hösten 2015 mer hållbart odlat och har cirka 20 % mindre klimatpåverkan jämfört med genomsnittlig svensk veteodling. Det är det och lite till vi menar med ett vänligare vete. Så, när du väljer att baka med Ett Vänligare Vete är du med och gör en insats för miljön – ja din bakstund blir helt enkelt automatiskt mjölvänlig! 

 

 

Håll utkik efter symbolen "Ett vänligare vete" på våra förpackningar. Läs mer om vårt arbete för att minska vår klimatpåverkan på Lantmännens hemsida om Ett Vänligare Vete.