1. Tävlingen pågår mellan den 1/10 2015 till 16/10 2015.

2. Arrangör är Kungsörnen, Lantmännen Cerealia AB, 153 81 Järna (”Kungsörnen”). Vid eventuella frågor kontakta Kungsörnen på konsumentkontakt kungsornen@lantmannen.com eller tel: 020 – 84 84 84.

3. Tävlingen är öppen för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i Sverige. Anställda eller representanter för Lantmännen Cerealia AB eller deras familjer får ej medverka i denna tävling.

4. De tävlande ska fota en bild på en maträtt där makaroner möter andra matkulturer, ladda upp bilden på Instagram och tagga bilden med #makaronermöter och @kungsornen. Rätten ska namnges i bildtexten. De tävlande måste ha en öppen instagramprofil för att kunna deltaga.

5. Vinsten utgörs av en årsförbrukning av makaroner, motsvarande 24 konsumentförpackningar Kungsörnen makaroner, samt en kastrull från OBH Nordica,Casserole Supreme Steel, tlll ett värde av ca 949 SEK.

6. Endast tävlingsbidrag skickade till Kungsörnen via Instagram, taggade med #makaronermöter och @kungsornen och/eller via Kungsörnens Facebooksida kommer att godtas. Genom deltagande i tävlingen accepterar deltagaren att  Kungsörnen har rätt att utan kostnad publicera tävlingsbidraget på sina egna plattformar. Med plattformar avses Kungsörnens hemsida, facebook och instagram.

7. Det är inte nödvändigt att köpa något för att delta i tävlingen.

8. Kungsörnen ansvarar inte för borttagna, skadade eller ogiltiga digitala/elektroniska bidrag och dessa kommer inte att godtas i tävlingen.

9. Tävlingsbidrag måste ha inkommit senast vid midnatt den 7 oktober 2015 för att vara giltiga. Vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av representanter från Kungsörnen. Juryns beslut kan inte överklagas.

10. Deltagare är själva ansvariga utgivare av tävlingsbidragen. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

11. Vinnaren meddelas personligen av Kungsörnen och dess namn offentliggörs via Kungsörnens Instagramkonto, hemsida och Facebooksida.

12. Deltagarnas personuppgifter kommer att användas i syfte att genomföra tävlingen, vilket bl.a. innefattar administration av anmälningar, offentliggörande av vinnaren, information till vinnaren om vinsterna och distribution av vinster.

13. Deltagarna accepterar att den vinnande deltagaren ger Kungsörnen rätt att, utan ytterligare betalning eller tillstånd, använda deltagarens namn och tävlingsbidrag på kungsornen.se, facebook och instagram för att tillkännage vinnaren av denna tävling samt för marknadsföringsändamål som har samband med tävlingen.

14. Priser kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter. För det fall den i punkt 5 angivna produktvinsten inte är tillgänglig, har Kungsörnen rätt att ersätta vinsten med en  alternativ produkt som har motsvarande värde.

15. Genom att delta i tävlingen godkänner deltagaren dessa villkor.