Nu vänder vi trenden för sånglärkan

På våren kommer sånglärkan till Sverige och sjunger över åkrar och ängar. Den är ett tecken på att det finns förutsättningar för biologisk mångfald och fungerande ekosystem. Sånglärkan är dock en hotad art. Under de senaste 40 åren har tre av fyra lärkor försvunnit från de svenska åkrarna. Det bestämde vi oss för att ändra på.

Kungsörnens koncept Ett Vänligare Vete ger en 20% lägre miljöpåverkan

Sedan 2015 har Kungsörnens vetemjöl odlats mer hållbart under konceptet Ett Vänligare Vete, där lantbrukaren bland annat anlägger lärkrutor på sina åkrar. 

Lärkorna använder de osådda områdena som landningsplatser och rutorna gör att de kan leta efter mat på marken även då den övriga grödan växer sig allt högre och tätare på fälten.

 Mellan 2016 och 2017 anlades uppemot 13 000 lärkrutor av Lantmännens bönder i Sverige, med ett fantastiskt resultat. Antalet sånglärkor i fält med anlagda rutor ökar med upp till 60 procent, enligt en studie som gjorts i samarbete mellan WWF, Birdlife Sverige, SLU och Lantmännen.

Filmen om sånglärkan på Youtube 

Mer om sånglärkan

Sånglärkan lever hela sitt liv i åkerlandskapet – på sommaren på de svenska åkrarna och under vintern kan man kan hitta dem så långt söderut som i södra Spanien. När våren kommer återvänder fåglarna nästan alltid tillbaka till den plats där de fötts. De är med andra ord ortstrogna vilket gör att det går att säga att varje lantbrukare har sina egna lärkor som ”tillhör” gården.

Paren håller oftast ihop år efter år och hjälps åt att föda upp sina ungar med allehanda insekter, larver och spindlar. Trots att boet läggs i samma miljö där lärkorna hittar sin mat flyger fåglarna iväg minst 50 meter från boet när de ska skaffa maten. Detta är troligtvis en ren försiktighetsåtgärd i det öppna landskapet där lärkorna bor och bidrar till att dölja boets placering för diverse borövare.