1. Fota en bild som fångar Din Mjölvänliga Bakstund i jul. Det kan vara allt från själva bakningen till det goda resultatet, eller kanske fikastunden.

2. Ladda upp bilden på Instagram och märk din bild med #MjölvänligJul och @kungsornen.

3. Svara också på frågan: ”Hur många %-enheter lägre klimatpåverkan Kungsörnens Ett Vänligare Vete har jämfört med genomsnittlig svensk veteproduktion?”. Du svarar i bildtexten till din bild.

4. Klart!